Πολιτική Newsletter

Ισχύει από 25-05-2018

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων (εν συντομία Π∆) είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΕ και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας, με σκοπό να σας παρέχουμε έγκαιρη ενημέρωση. Στην περίπτωση που είστε ανήλικος και κάτω των 16 ετών, θα πρέπει να επικοινωνήσει ο έχων την γονική σας μέριμνα.
Π∆ που χρειαζόμαστε : το email σας
Σκοπός επεξεργασίας : Ενημέρωσή σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
Χρόνος διατήρησης Π∆ : έως 31-12-2023

Τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού 679/2016 [GDPR]:

  • να ενημερώνεστε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
  • να αποκτάτε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
  • να ζητάτε τη διόρθωση εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  • να υποβάλετε αίτημα για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  • να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας
  • να υποβάλετε αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • να λαμβάνετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα και να τα αποστέλλετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας («φορητότητα δεδομένων»)
  • να υποβάλετε αίτημα έτσι ώστε αποφάσεις που βασίζονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό και βασίζονται στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, να γίνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από υπολογιστές.
Έχετε επίσης το δικαίωμα σε αυτήν την περίπτωση να εκφράσετε την άποψή σας και να προσβάλετε την απόφαση. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας που επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, που εν προκειμένω καλείται επίσης «υπεύθυνος επεξεργασίας». Η εταιρεία μας απαντά στα αιτήματά σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός ενός μήνα. Μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε πληροφορίες για να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας. Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών όρων και πολιτικών, επικοινωνήστε με την ομάδα μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση gdpr@zampouris.gr ή γράψτε μας στη διεύθυνση:

ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΕ
Γωνία Περιφερειακής με Καλοχώρι
57009 Θεσσαλονίκη Ελλάδα


ή καλέσετε μας στο τηλέφωνο 2310 753 551/2/3